Jak dbać o budynek, aby nie tracił na wartości?

Jak dbać o budynek, aby nie tracił na wartości?

21 sierpnia 2019 Wyłączone przez doz

Najpewniejszą inwestycją będzie zawsze lokowanie oszczędności w nieruchomości. Jednak zanim zdecydujemy się na zakup, musimy zbadać, czy budynek zostanie nam przekazany bez szkód. Od tego może zostać uzależniona jego cena, a dodatkowo po wejściu w posiadanie może udać się pomnożyć jego wartość.

Ekspertyza techniczna budynku

Jeśli tylko przyjdą najmniejsze niepokojących sygnałów, powinniśmy skorzystać z usługi ekspertyzy budowlanej. Musi zająć się tym osoba profesjonalna, budowlany rzeczoznawca, potwierdzający własnym podpisem jej wykonanie i rezultaty. Ekspertyza techniczna budynku pozostają podstawowymi dokumentami mówiącymi o stanie technicznym obiektu i nie należy ich zignorować. W przypadku gdy ekspertyza mówi, że budynek posiada niedociągnięcia, obowiązkowo powinniśmy przystąpić do prac remontowych.

Czasem bywa to powodem zaskakujących problemów w przypadku wypadku losowego. Niewdrożone ekspertyzy budowlane, które mówią o konieczności likwidacji szkód mogą być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Już w ekspertyzie możemy odszukać zalecane naprawy i termin usunięcia usterek. Najważniejsze, że uwagi to nie jedynie fantazja eksperta, a ich lekceważenie poważnie zmniejsza poziom ochrony w nieruchomości.

Zadbaj o remonty i zieleń przydomową

Większość nieruchomości posiada swój fundusz remontowy, na którym zbierane są aktywa na poczet przyszłych napraw i renowacji. Dobrze jest nie odpuszczać tematu i apelować o nadzór techniczny nad budynkiem i okresowe odświeżanie wyglądu i funkcji użytkowych. Dla utrzymania wartości mieszkania konieczne jest regularne odnawianie elewacji. Jeżeli budynek jest nieocieplony, jak najszybciej powinno się to sfinalizować.

Poza tym, remont musimy co jakiś czas przeprowadzić też w środku, gdyż klatki schodowe należą do części wspólnych. Należy także pamiętać o zieleni przed budynkiem. Obowiązkiem gospodarza jest, aby opiekować się regularnie obszarem zieleni i w razie potrzeby zastępować ją nowymi roślinami.