Jak pracodawca może skutecznie zwolnić bez wypowiedzenia?

Jak pracodawca może skutecznie zwolnić bez wypowiedzenia?

19 kwietnia 2020 Wyłączono przez doz

Jakie mogą być przyczyny zwolnienia ze stanowiska bez wypowiedzenia? Podpowiadamy, jak całość wygląda z punktu widzenia adwokata. Nagminnie można zostać świadkiem sytuacji menedżerów, którzy chcą zwolnić pracownika, ale bez wiedzy, czy postępują zgodnie z paragrafami. Ale jest i druga strona medalu – zgłaszają się do jego kancelarii rzesze byłych pracowników przekonanych pewnych, że zwolnienie nie miało żądnych podstaw. Jak się ma do tego prawo pracy?

Co tak naprawdę znaczy zwolnienie bez wypowiedzenia?

Nie warto chyba powtarzać oczywistości, że rozmaite wątpliwości związane z brakiem etyki lub nieakceptowalną postawą, jak choćby np. pojawienie się braków we frekwencji można zwykle rozstrzygnąć, w bezpośredniej rozmowie z pracownikiem. Kiedy jednak nie przynosi to skutku, jeszcze jednym krokiem są upomnienia dyscyplinujące z wymienieniem konkretnych powodów lub przykładów sytuacji z udziałem zatrudnionego, najpierw w ustnie, potem na piśmie. Konsultując się z adwokatem powinieneś zorientować się, że nie ma wymogu wydania ostrzeżenia na pierwszym, ustnym poziomie, jeśli jest uzasadniona przyczyna, usprawiedliwiająca wydanie ostrzeżenia o poziomie wyższym. Stałe nieodpowiednie postępowanie pracownika będzie skutkować efektem zwolnienia bez wypowiedzenia z powodu właśnie tego „niedopuszczalnego postępowania”.

Tryb natychmiastowy – kiedy ta forma odstąpienie od umowy o pracę może mieć zastosowanie?

Tak naprawdę bardzo poważne wykroczenia, najczęściej gdy następuje możliwość popełnienia przestępstwa, jak w przypadku kradzieży, umyślnego niszczenia lub dyskryminowania pozostałych (tzw. rażące wykroczenie) są powodem do bezzwłocznego zwolnienia zatrudnionego z zajmowanego stanowiska. Rażące stwierdzenie nieetycznego zachowania skutkuje zwolnieniem pracownika, tj. z opcją bez wypowiedzenia. Każdy pracodawca musi mieć świadomość, iż nawet ewidentnie nieetyczne zachowanie podwładnych nie tłumaczy obejścia którejkolwiek formalnej procedury zwolnienia. Gdy nie masz pewności umieść w oknie przeglądarki adwokat prawo pracy Łódź, Zielona Góra czy Gdańsk i skonsultuj się z adwokatem. To najważniejsze – menadżer i pracodawca nie powinni działać niezgodnie z formalną procedurą w celu zwolnienia.